Uppmätning

Vårt erbjudande av uppmätning sträcker sig från 2D och 3D underlag, verifikation av utfallsprover, SPC-utvärdering (Analysering av trender i mätdata), men också rådgivning gällande mätteknik.

Vanligtvis gör vi bedömning av de första utfallen i relation till specificerade krav och ritningsunderlag som finns, men även om produkten uppfyller funktion, kvalitet och har en snygg finish.

Fördelar

Fördelar med att låta oss hjälpa till med uppmätning är att vi gör noggranna utvärderingar som summeras i tydliga mätningsprotokoll och kvalitetsdokument. Detta kan ni sedan använda som underlag för att kvalitetssäkra produkten.

Mätfixturer

Vanligt är att vi hjälper till att ta fram mätfixturer så att det på ett enkelt sätt går att placera produkten i rätt läge och på så sätt undvika felmätningar när man gör kontroller.