Formfyllnadsanalys

Vi kan vi hjälpa till med formfyllnadsanalyser och ge feedback på hur din detalj kan förbättras för att skapa rätt förutsättningar för en så smidig formsprutningsprocess som möjligt.

Läs mer

 

Industridesign

Att designa en produkt anpassad för formsprutning är inte alltid lätt. Därför kan vi hjälpa till och designa produkten för er för att skapa en optimal förutsättning för att formspruta detaljen.

Läs mer

 

Konstruktion

Med hjälp av våra konstruktörer så ritar vi upp din detalj i det tänka utförandet. Via vår konstruktionsavdelning kan vi på så vis skapa ett underlag som ligger till grund för tillverkandet.

Läs mer

 

projektledning

Vi kan hjälpa dig med att projektleda din produktutveckling av anpassade produkter i ploymera material. På så sätt undviker ni att ödsla dyrbartid på att driva och verifiera projektets gång.

Läs mer

 

Prototyper

Vi erbjuder prototypframtagning för att ni ska kunna utvärdera produkten innan designen är helt bestämd. Prototypframtagning kan vara bra för att få en känsla av hur produkten ser, samt testa funktionen, innan man fastställer designen.

Läs mer

 

Uppmätning

Vårt erbjudande av uppmätning sträcker sig från 2D och 3D underlag, verifikation av utfallsprover, SPC-utvärdering (Analysering av trender i mätdata), men också rådgivning gällande mätteknik.

Läs mer