Konstruktion

Med hjälp av våra konstruktörer så ritar vi upp din detalj i det tänka utförandet. Via vår konstruktionsavdelning kan vi på så vis skapa ett underlag som ligger till grund för tillverkandet av till exempel:

  • prototyper
  • prototypverktyg
  • produktionsverktyg

Fördelar

Ett gediget konstruktionsarbete är nödvändigt för skapa förutsättning för att producera detaljen i tänkt utförande. Under konstruktionen så tar vi i beaktning information så som:

 

  • Den tänkta plastens specifika egenskaper
  • Framtida återvinning
  • Integration av många funktioner i samma detalj
  • Jämn godstjocklek och mycket mer..

Underlag

Vi har lång erfarenhet av att rita i solidwork, vilket är det främsta ritningsverktyget som vi använder oss av för 3D-modellering.

Framtagning av 2D-underlag är också något som vi vanligtvis leverear i ett projekt. Dessa underlag kan till exempel täcka en enskild produkt eller en sammansättning av flera produkter.