Industridesign

Att designa en produkt anpassad för formsprutning är inte alltid lätt. Därför kan vi hjälpa till och designa produkten för er för att skapa en optimal förutsättning för att formspruta detaljen.

Genom att vara med i processen från idé till utveckling kan vi spara mycket tid åt er genom att göra godsbesparingar och diverse förbättringar redan från början, men vi kan också fungera som ett bollplank och realisera de idéer och tankar ni har.

Fördelar

En stor fördel med att använda oss under utvecklandet är att vi har stor kunskap inom plast. Vi har även ett stort kontaktnät vilket gör att ingen utmaning är för stor. Dessutom lägger vi stor vikt vid att vara effektiva och uppnå önskat resultat utan att behöva krångla till det. Andra fördelar är:

 

  • Vi har ett hållbarhetstänk i vår utvecklingsprocess, något som kommer från vårt helhetstänk.
  • Vi har möjligheten att uteckla material som är anpassad efter önskad produkt och användning.

Tillvägagångssätt

Vanligtvis inleder vi utvecklandet med en förstudie där vi lämnar förslag på hur produkten kan se ut. Oftast ger vi ett par förslag så att vi inte låser fast oss vid en typ av lösning redan från början.

Vi printar även produkterna i det tänkta materialet för att testa rent fysiskt, men även för att se över det estetiska. Efter att testfasen är avklarad tar vi fram förslag på verktyg som baseras på volym och diverse andra önskemål.